top of page

Ooglidcorrecties: Is it cool to cool?

Bijgewerkt op: 15 nov. 2021

Graag wil ik deze keer wat kennis met jullie delen over een vraag die veel patiënten aan mij stellen na een ooglidoperatie.


"Dokter moet ik mijn ogen koelen, na de operatie, als ik thuis ben en zo ja voor hoe lang?"


Dit is een hele goede vraag en ik wil jullie meenemen in onderzoek wat hierover is gedaan. Bij PCG hebben we zorg van academische niveau, maar met de service van een privé kliniek. Bij academisch niveau hoort ook wetenschap.Eerst wat achtergrond over de ratio van koelen na een ingreep.


"Koelen met ijs" iedereen heeft dit advies wel eens gekregen of gegeven na bijvoorbeeld sportblessures tijdens de ontstekingsfase om bloedingen, zwellingen, ontstekingen en pijn te verminderen. De pathofysiologische effecten van deze koudetherapie zijn onder andere het verminderen van de weefseldoorbloeding door het veroorzaken van vasoconstrictie (vernauwen van de bloedvaten) en vermindering van weefselmetabolisme, zuurstofgebruik, de ontsteking. Dit leidt tot minder oedeem (zwelling), minder afgifte van gelokaliseerde pijn mediatoren (signaal eiwitten) en een vertraging van de zenuw geleidingssnelheid, je kan dit merken door het verdoofde gevoel wat je krijgt als je lokaal koelt met ijs.

Het bovenstaande advies wordt door iedereen aangenomen en uitgevoerd, maar er is weinig wetenschappelijk bewijs hiervoor.


In het UMCG hebben we onderzoek hierna gedaan: Het effect van ooglidkoeling op pijn, oedeem, erytheem en hematoom na bovenste blepharoplastiek: Een gerandomiseerde gecontroleerde-blinde evaluatiestudie.

Bij 38 patiënten die een ooglidcorrectie hebben ondergaan hebben we 1 oogregio na de operatie met een coolpack behandeld en de andere zijde niet.

Wat hebben we vervolgens beoordeeld:

  1. pijn na 1 uur en 1 dag na de operatie

  2. oedeem (zwelling), roodheid en bloeduitstortingen na de operatie: na 1 uur, 1 dag, 1 week en na 2 maanden.


1 week na een operatie bovenste ooglidcorrectie
1 week na een bovenste ooglidcorrectie

Wat waren de resultaten

  1. Pijn: De pijn verschilde niet na 1 uur, maar wel signifcant na 1 dag. Echter de absolute pijnscores waren bij beide laag 0-0,5 op een schaal van 10. Vertaald naar de praktijk heeft koelen op de pijn geen echte meerwaarde

  2. Zwelling, roodheid en bloeduitstortingen: Er was geen verschil tussen de gekoelde en ongekoelde oogleden.Welke lessen heb ik hieruit geleerd?

Koelen van oogleden na een bovenooglidcorrectie vermindert oedeem, erytheem, of hematoom van de oogleden niet, maar vermindert pijn 1 dag na operatie. Echter, omdat de mate van pijn klinisch bij deze scores niet relevant is en omdat de meerderheid van de patiënten aangeeft geen voorkeur te geven aan koelen boven niet koelen, kan ooglid koeling na een bovenste ooglidcorrectie als advies worden losgelaten.


Een andere observatie bij deze 38 patiënten is dat koeling niet bijdraagt aan een betere uitkomst of sneller herstel. Van de 38 gaven er 11 aan wel de voorkeur te geven aan koelen na een bovenste ooglidcorrectie. De resterende 27 waren negatief of neutraal tegen koeling.


Wat is nu de conclusie en het advies wat wij van PCG aan onze patiënten geven?

Er is geen verplichte koeling nodig na een bovenste ooglidcorrectie, maar als patiënten het prettig vinden mogen ze het zeker doen."It's cool if you wanna cool, but you don't have to cool"


Bedankt voor het lezen,


Marijn Huijng, plastisch chirurg
ps. Shariselle*, dank voor de wetenschap.


*Shariselle Pool, plastisch chirurg Wilhelmina Kinderziekenhuis

The effect of eyelid cooling on pain, edema, erythema and hematoma after upper blepharoplasty. Plast Reconstr Surg.

2015 Feb;135(2):277e-81e


Comments


bottom of page