Beste handchirurgische zorg Groningen

"we streven naar herstel van uw handfunctie zonder wachttijden" 

Waar staan we voor

Voor de patiënt

Uw zorg, centraal

Wij van PCG nemen u bij de hand om samen de 3 verschillende stappen in uw zorgproces te doorlopen.

Stap 1: Intake

Stap 2: De behandeling

Stap 3: Nazorg

Stap 1

Intake

Op basis van wetenschappelijke studies weten we, dat er weinig wordt onthouden van het consult.

Voor veel patiënten is het toch spannend om naar de dokter te gaan, of het is onbekende materie, of de dokter gebruikt termen die u niet kent.

Wij van PCG benaderen de zorg vanuit het oogpunt van de patiënt. Het doel is om u, al voor het consult zo veel mogelijk te informeren, zodat we samen tot een behandeldoel komen.

Tips voor een optimaal consult

tip 1 Online vragenlijst

Voor het consult kunt ervoor kiezen om, wanneer het u uitkomt, een online vragenlijst in te vullen. Op deze manier zijn onze artsen al op de hoogte van u klachten, uw beleving van u klachten en het behandeldoel wat u voor ogen hebt.

Zo kunt u tijdens het consult met volle aandacht luisteren en zal er minder informatie verloren gaan.

tip 2 . Samen uw behandelplan opstellen

We van PCG hanteren het principe van "shared decision making". Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld een consult kaart Carpaal Tunnel Syndroom met daarin duidelijke, begrijpbare uitleg over de verschillende behandelopties met voor- en nadelen. Denk voor het consult na wat uw behandeldoel is!

Stap 2

Operatie

Na de intake wordt er voor u een behandelplan opgesteld.

De behandelopties zijn onder te verdelen in 

  • conservatief: geen operatie, maar wel met handtherapie oefeningen, spalken, danwel injecties uw behandeldoel realiseren).

  • operatief

We zorgen ervoor dat de operatie datum op korte termijn plaats kan vinden en wordt afgestemd op uw agenda.

Na de operatie krijgt u uitleg en advies over wat u wel en niet mag doen en wat te doen igv klachten. Deze informatie is ook beschikbaar op deze site.

Stap 3

Nazorg

Voor het optimale resultaat met volledig herstel van de handfunctie is het essentieel dat u de juiste nazorg krijgt en hierin maximaal wordt ondersteund.

Een vitaal onderdeel van deze keten betreft de handtherapeutische nazorg.

Handtherapeuten zijn gespecialiseerde fysiotherapeuten. Het is belangrijk dat er tussen de operateur en de handtherapeut zeer korte lijnen zijn, zodat de afstemming van de operatie en nazorg secuur op elkaar zijn afgestemd. Wij van PCG hebben inpandig onze handtherapeuten waar we al een jarenlange ervaring mee hebben opgebouwd.

handtherapie groningen.png

Juiste zorg op de juiste plek

​Als patiënt heeft u de vrije keus waar u behandeld wilt worden. Het enige wat u nodig hebt is een verwijzing van de huisarts.

Wij zorgen voor de rest.

PCG Patrick Khoe plastisch chirurg

Hoogwaardige zorg binnen handbereik

De plek in Groningen waar de patiënt echt centraal staat

Kijk uit. Jezelf mooier maken kan lelijk uitpakken.

Kies voor het mooiste resultaat.

Kies voor een plastisch chirurg van PCG

Plastische Chirurgie Groningen