top of page
Balance

Bij PCG Plastische Chirurgie Groningen staat u als patiënt centraal. Wij vinden het belangrijk dat u als patiënt bij ons tevreden bent.

Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht en/of verbeter suggestie indienen.

Klachten en suggesties

Heeft u een suggestie of klacht? Laat het weten! PCG Plastische Chirurgie Groningen wil graag leren van uw ervaring en zo continu onze zorg en patiënt ervaring verbeteren.

Direct bespreken

We horen het graag wanneer u niet tevreden bent. Bij PCG is er een laagdrempelige en open cultuur, voor zowel onze werknemers en onze patiënten! U kunt uw ervaring direct bespreken met de persoon om wie het gaat of met de leidinggevende. Op deze manier kan uw klacht vaak snel en gemakkelijk opgelost worden. Een klacht kan ingediend worden door een patiënt of diens vertegenwoordiger of nabestaande.

Vindt u het moeilijk om hierover in gesprek te gaan? Of komt u er met de persoon zelf niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

 

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professional die u kan helpen bij het formuleren van uw klacht en mogelijke oplossing kan onderzoeken. Waar nodig kan de klachtenfunctionaris bemiddelen met de zorgaanbieder om tot een oplossing te komen. U ontvangt uiterlijk binnen 6 weken schriftelijk bericht van ons terug over de beslissing, maatregelen en termijn van realisatie. Deze termijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd. De klachtenfunctionaris is neutraal, onafhankelijk en zal vertrouwelijk omgaan met uw informatie. Er is ook sprake van een geheimhoudingsplicht er wordt strikt vertrouwelijk omgegaan met uw gegevens. De klachtenfunctionaris helpt u bij het zoeken naar een bevredigende oplossing. De inzet van de klachtenfunctionaris is kosteloos.

 

​U kunt rechtstreeks contact opnemen met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris via onderstaande gegevens:

Rock Balancing
Insturen Klacht of Suggestie

Per email
                 klachten@pcgroningen.nl

 

Als u er met overleg niet uitkomt

Lukt het niet om met de klachtenfunctionaris de klacht op te lossen? Dan bestaat de mogelijkheid om het voor te leggen bij een onafhankelijke geschillencommissie.

PCG is hiervoor aangesloten bij Stichting Zorggeschil.

 

Een geschil melden

De geschillencommissie van Stichting Zorggeschil bestaat uit een voorzitter en een vicevoorzitter, beiden meester in de rechten. De overige leden zijn voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De voorzitter (of de vicevoorzitter bij diens afwezigheid) wijst de leden aan die aan de behandeling van een geschil deelnemen. De aldus gevormde geschillencommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en een gelijk aantal leden.

 

De geschillencommissie heeft 6 maanden de tijd om een uitspraak te doen. De commissie is ook bevoegd om een schadevergoeding toe te kennen tot een maximum van € 25.000,-. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Voor het indienen van het geschil wordt klachtengeld in rekening gebracht van € 50,-. Dit klachtengeld wordt niet aan u terugbetaald.

 

Stichting Zorggeschil
Postbus 132
8430 AC Oosterwolde

 

Meer informatie over de werkwijze van Stichting Zorggeschil vindt u hier: https://zorggeschil.nl/clienten/

bottom of page